9. klasse

På Risskov Efterskole ser vi det som vores opgaver – både at skabe personlig udvikling, så vi ruster den unge bedst muligt til livets udfordringer – og at bidrage til at den unge bliver godt forberedt til at træffe det rette uddannelsesvalg og klare det.

Fagene i 9. klasse

9. klasse har følgende fag

Dansk

Matematik

Engelsk

Naturfag

Tysk/fransk

Historie

Samfundsfag

Idræt

*Vi tilbyder ikke kristendomskundskab, religions- og kristendomsundervisningen er en integreret del af fællestimer og samlinger.

Bliv en del af Risskov Efterskole

Besøg osBliv elev