Praktisk information

Find svar på ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

spørgsmål og svar

A-D

Ankomst

Når du ankommer på 1. skoledag, vil du blive modtaget i Aulaen af skolens ansatte. Der vil du få udleveret en kuvert med praktiske informationer og du vil blive fulgt over i dit „nye hjem“. Efterfølgende er der fælles information, inden forældrene tager hjem og vi sammen kan starte et spændende år. Når du kommer tilbage fra weekend og ferier skal du altid komme forbi Aulaen og tjekke dig ind på vores I-pads på Viggo, derved vil tilsynslærerene vide at du er kommet godt tilbage til skolen. Når vi holder „åben torsdag“ er det også vigtigt at du husker at tjekke dig selv ind når du er tilbage på skolen kl. 20.30

Baderegler

Som elev har du efter anvisning fra tilsynslæreren mulighed for at tage til stranden og bade. Hvis du ønsker at bade, kan dette kun ske med skriftlig tilladelse fra dine forældre. Derfor vil I forældre blive bedt om at udfylde en badetilladelse. Baderegler på Risskov Efterskole: Eleven skal have tilladelse af forældrene. Badning er omfattet pligten til et betryggende tilsyn. Badning og ophold på stranden skal altid foregå efter personlig aftale med en tilsynslærer. Der skal være mindst 3 elever, der bader sammen. Der skal altid være mindst én på stranden som holder øje med de badende. Hvis man som elev ønsker at bade på Risskov Efterskole, skal man i introperioden have gennemført en svømmeprøve afholdt af skolens lærere.

Computer m.v

Når du begynder på Risskov Efterskole, skal du medbringe en bærbar computer. Computer, mobil., tablets osv. skal være slukket efter kl. 22.30. Computeren skal have installeret opdateret antivirus. Du må ikke medbringe fritstående computerskærm, musikanlæg, TV, spillekonsol, soundbox, køleskab, el-kedel eller andre lignende apparater på værelset. Computer, mobil tlf., tablets osv. benyttes efter anvisninger fra skolen.

Cykel

Du skal året igennem have en fuldt fungerende cykel, cykelhjelm og cykellygter. Cyklen bruges i undervisningen og skal derfor altid kunne køre. Dur din cykel ikke, er du selv ansvarlig for at få cyklen lavet så hurtigt som muligt. Du skal altid køre med cykelhjelm.

spørgsmål og svar

E-G

Energidrikke

Der må ikke drikkes energidrikke og opbevares emballage fra energidrikke på skolens område, eller når du er under skolens ansvar.

Forsikring

Vær opmærksom på jeres forsikringer således, at jeres barn skal være dækket af jeres private forsikring ved alle efterskolens aktiviteter/undervisning samt rejser i ind- og udland. Ved udlandsrejser skal du som elev have et blåt EU-sundhedskort.

Fritagelse

Vi ønsker at eleverne får det fulde udbytte af efterskoleopholdet og beder derfor om, at anmodning om fritagelse fra undervisningen begrænses. Vores udgangspunkt er, at du deltager i alt aktivitet og undervisning på efterskolen. I særlige tilfælde kan fritagelse ske i enkelte dage. Fritagelse at én dags varighed aftales med familielæreren. Hvis det er flere dage, laves aftalen mellem jer forældre og efterskolens forstander. Hvis I som forældre vælger at fritage jeres barn eller holde ferie i skoletiden, er vi som skole ikke berettiget til statstilskud. Derfor skal I som forældre selv betale for denne fritagelse ca. 3.000 kr. pr. uge, dette gælder også, hvis eleven er midlertidig hjemsendt for f.eks. brud på efterskolens regler.

Gæster

Gæster er velkomne efter aftale. Når din gæst kommer på efterskolen, skal han/hun introduceres for tilsynslæreren. På hverdage må du ikke have overnattende gæster, og din gæst skal forlade skolen senest kl. 21.00. I weekenden skal din gæst tilmeldes på weekendformularen på lige fod med dig og indgå i opgaver, aktiviteter m.m. Det koster 125 kr. for en hel weekend eller 30 kr. pr. måltid. Ved ankomst skal du altid huske at introducere og evt. betale for din gæst hos tilsynslæreren. Husk også ved gæster, at det kun er muligt at sove sammen pige/pige og dreng/dreng. I skoleweekender må du ikke have overnattende gæster. Du har ansvaret for, at dine gæster er bekendt med efterskolens regler og overholder efterskolens regler.

spørgsmål og svar

H-L

Kommunikation

På Risskov Efterskole kommunikerer vi primært på platformen VIGGO, på mail og telefon. Det gør vi både imellem de ansatte, til eleverne og også til jer forældre. Vi sender et nyhedsbrev en gang om måneden, som både fortæller lidt om hvad vi har lavet og hvad der kommer til ske i den nærmeste fremtid. Vi bruger de sociale medier, såsom Facebook og Instagram, til at dele dagligdagens begivenheder og interessante oplevelser med verden omkring os.

Kosttilskud

På efterskolen lægger vi vægt på sund livsstil, spændende og velbalanceret kost. Derfor er det ikke nødvendigt at indtage kosttilskud i forbindelse med træning m.m. Hvis der i særlige tilfælde er behov for ekstra kosttilskud, kan det kun ske gennem en aftale mellem jer forældre, elev og familielæreren.

Kontakt /aftenlærer telefon

Kontakt til efterskolen foregår via mail eller telefon. Du kan kontakte efterskolens kontor i tidsrummet fra kl. 8.00-16.00 på telefon 8617 8511. I tidsrummet fra kl. 16.00-8.00 kan tilsynslærerne kontaktes på telefon på tlf. 2447 1929 / 2116 2918.

Læge/tandlæge

Har du behov for lægehjælp, når du er på efterskolen, kan du benytte efterskolens læge.

Er lægebesøget ikke akut, opfordrer vi til, at du aftaler et tidspunkt uden for undervisningen. Ved tandlægebesøg benytter du din egen tandlæge. Vi opfordrer til, at du planlægger tandlægebesøg, lægebesøg, fysioterapi mv. i forbindelse med en forlænget weekend.

spørgsmål og svar

M-R

Mobiltelefon

Vi ønsker på Risskov Efterskole nærvær og blik for hinanden. Derfor har eleverne deres mobiltelefoner på værelset fra kl. 7-16 hver dag. Der kan være undtagelser hvor mobilen, på lærernes initiativ, medbringes til undervisning, ture ud af huset eller lign. Til måltider, fællessamlinger mv. efter kl. 16, forventer vi at telefon er på lydløs og ligger i lommen. Hvis personalets anvisning ikke følges, inddrages mobilen og udleveres igen kl. 21.45. Vi ønsker, at eleverne i de første 2 efterskoleuger har fokus på at skabe nye relationer og venskaber. Derfor vil elevernes mobiltelefon i den periode blive opbevaret i skolens pengeskab. Det vil være muligt at få sin egen telefon udleveret, hvis der er behov for det. I løbet af året vil der ligeledes være enkelte mobilfrie aftener eller enkelte dage. Vi ønsker en skole, hvor vi bruger mobiltelefonens muligheder uden, at den bliver ødelæggende for fællesskabet.

Måltider

Vi lægger vægt på den gode oplevelse ved måltiderne. Derfor forventer vi, at du er med til at gøre måltiderne hyggelige ved at udvise god bordskik. Der er mødepligt til morgenmad, frokost og aftensmad. Ved måltiderne har vi faste pladser. Formiddags-, eftermiddags- og aftenkaffe spises også i spisesalen. Der serveres ikke måltider uden for spisetiderne. Der vil dog altid være frugt tilgængeligt. Tilstedeværelse i spisesalen kræver fodtøj. Computer, overtøj, bagage, tasker, bolde, evt. ekstra sportssko m.m. stilles udenfor spisesalen eller i garderoben.

Nat i egen seng

Vi accepterer ikke natterend. Eleven er på sit eget værelse fra kl. 22.00-7.00. Vurderer eleven, at denne har behov for at forlade værelset kontaktes tilsynslæreren, som har nattetilsynet på telefon.

Nøgler/nøglebrik

Ved ankomst får du udleveret en nøglebrik til skolens yderdøre og dit eget værelse. Pas godt på den – en ny koster dig 100,-

Ophold uden for skolens område

Hvis du går fra efterskolen i løbet af dagen eller aftenen, kan du gøre det i skolens nærområde i pauserne, hvilket vil sige Cirkel K tanken, lægen og Veri, uden at aftale det med tilsynslæreren. Hver 14. dag har vi „Åben aften“ hvor det er muligt at bruge byen. Dette melder man sig til på VIGGO. Derudover skal du aftale med tilsynslærer eller din familielærer, hvis du har brug for at forlade skolen i løbet af dagen/aftenen. Du må ikke forlade efterskolens område før morgenmad uden særlig aftale med tilsynslæreren, og du skal være på efterskolens område igen senest 20.30.

Rengøring

Rengøring er et fælles ansvar. Der gøres rent på bestemte tider og efter tur. Du er med til at gøre rent på fællesarealer og eget værelse. Derudover forventer vi, at du bidrager til at holde fællesarealer pæne og rene i hverdagen.

Rusmidler og alkohol

Du må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller rusmidler på efterskolens område, eller når du er under efterskolens ansvar. Dette gælder også på din rejse til og fra efterskole. Der må heller ikke forefindes alkohol eller rusmidler på kollegierne. Al indtagelse og opbevaring af alkohol eller rusmidler medfører øjeblikkelig hjemsendelse og samarbejdet mellem elev og efterskolen ophører. Efterskolen kan teste elever for brug af hash/ euforiserende stoffer mv. på begrundet mistanke.

Røgfri/snus-fri

Risskov Efterskole er en røgfri og snus-fri efterskole. Vi forventer derfor, at du er ikke-ryger eller snus’er. Det betyder, at der ikke må ryges, indtages snus, e-cigaretter eller lignende på skolen eller andre steder, når du er under efterskolens ansvar.

spørgsmål og svar

S-Z

Sengetider

På hverdagsaftener og i skoleweekender skal du være på værelset senest kl. 22.00, og der skal være ro på værelserne. Samtaler skal være dæmpede. Lys, computere, telefoner og lign. skal slukkes kl. 22.30. Generelt skal der vises hensyn til naboerne. I almindelige weekender skal du være på værelset senest kl. 23.00 fredag og lørdag. Lyset på værelset skal slukkes kl. 23.30. Du sover på dit eget værelse, men i weekender kan det fredag og lørdag aftales at sove sammen på andre værelser pige/pige eller dreng/dreng. Der kan max. sove 4 elever på et værelse. Det meddeles tilsynslæreren ved aftensmaden, hvor man sover. I skole-weekender gælder hverdagsreglerne i forhold til sengetid.

Sex

Du må ikke dyrke sex på skolen eller andre steder, når du er under efterskolens ansvar.

Skolens inventar

Som elev på skolen har du et ansvar for de ting og materialer, skolen stiller til rådighed. Du skal sørge for at rydde op efter dig selv og behandle skolens inventar ordentligt. Ved ødelæggelse vil du blive stillet til ansvar for det ødelagte, og du vil dermed skulle dække de økonomiske udgifter, der er forbundet med ødelæggelserne.

Studietid

Studietid finder sted hver aften kl. 18.30-19.30. Der skal være ro på hele efterskolen, så du kan koncentrere dig om dine lektier og finde ro. Der er mulighed for at arbejde i studiegrupper efter aftale med tilsynslæreren. Du skal være på dit værelse eller i lektiecaféen i studietiden.

Sygdom

Hvis du bliver syg, skal du melde dig til morgenlæreren i forbindelse med morgenmaden. Under sygdom skal du opholde dig på dit værelse, hvor det er muligt at finde ro og komme til kræfter igen. Der må ikke være gæster på sygeværelset. Din værelseskammerat sørger for du får mad i løbet af dagen og tilsynslærerene vil komme forbi løbende. Ved længerevarende eller alvorlig sygdom, skal eleven hjem. Hvis du bliver syg derhjemme og ikke kan komme tilbage på skolen når du har været hjemme på weekend eller ferie, skal dine forældre ringe til tilsynstelefonen mellem kl. 18 og 21.

Undervisning

Vi forventer at alle vores elever tager ansvar for egen læring og deltager aktivt i undervisningen. Alle timer er obligatoriske og det betyder at du møder til alle timer til tiden. Vi forventer at du laver dine lektier og afleveringer til tiden. Fritagelse til enkelte timer aftales med din familielærer.

Weekender

Du skal regne med 4-5 skoleweekender. I disse weekender er der aktiviteter, som alle deltager i. Efter en weekend skal du være tilbage søndag (enkelte gange mandag) aften mellem kl. 18 og 21. Hver søndag kl. 21.00 mødes alle elever i spisestuen. Hvis du skulle blive forhindret i at nå dette, skal du ringe til efterskolens telefon på 2447 1929. Forud for en „frivillig-weekend“ skal du senest tirsdag middag tilmelde eller framelde dig i Viggo. Når du har meldt dig til en weekend, gælder det for hele weekenden. Du kan altså ikke tilmelde dig dele af weekenden. Hvis du ikke har tilmeldt dig i VIGGO, har du fraskrevet dig muligheden for at være her i weekenden.

Overholdelse af regler

Overtrædelse af efterskolens regler såsom natterend, rygning, tilsidesættelse af hensyn og anvisninger m.m., kan medføre midlertidig hjemsendelse til afklaring, typisk 2-4 dage. Ved afklaring mener vi, at eleven sammen med forældrene tager efterskole-opholdet op til overvejelse og hvordan eleven ser sin fremtid på efterskolen. Gentagen ignorering og overtrædelse af efterskolens regler kan medføre permanent afbrydelse af efterskoleopholdet.

Afbrydelse af ophold i utide

Hvis en elev / familie overvejer at afbryde efterskoleopholdet i utide, er det vigtig at kontakte efterskolen så hurtigt som muligt. Jo før vi får en dialog om dette og eventuelle udfordringer, jo bedre er muligheden for at eleven efterfølgende vælger at fortsætte på efterskolen og for, at der sker positive forandringer. Lad være med at træffe hurtige beslutninger – det er vores erfaring, at elever som bliver udmeldt hurtigt og uden dialog ofte fortryder dette efterfølgende. Uanset om det er eleven, forældrene eller efterskolen som træffer beslutningen om at afbryde efterskoleopholdet, skal der betales Skolepenge i 4 uger (ekskl. elevstøtte) efter at eleven er stoppet på Risskov Efterskole.

Kontakt Risskov Efterskole

Har du spørgsmål til os, er du altid velkommen til at kontakte os.
+45 86 17 85 11 info@risskovefterskole.dk