10. klasse

På Risskov Efterskole ser vi det som vores opgaver – både at skabe personlig udvikling, så vi ruster den unge bedst muligt til livets udfordringer – og at bidrage til at den unge bliver godt forberedt til at træffe det rette uddannelsesvalg og klare det.

Fagene i 10. klasse

10. klasse har følgende fag

Dansk

Engelsk

Matematik

3 til 4 valgfag pr. uge

*Vi tilbyder følgende prøvefag som valgfag i 10. klasse: fysik, tysk og fransk.

Den faglige undervisning

De frie skoler, som Risskov Efterskole tilhører, skal ”stå mål med kravene til folkeskolen”. Vi tilrettelægger derfor det faglige arbejde i 9. og 10.klasse i henhold til beskrivelserne og kravene i ”Fælles mål”.

På Risskov Efterskole lægger vi vægt på fagligt fokus, fordybelse og ansvarlighed. På alle fag underviser engagerede og fagligt dygtige lærere, som har noget på hjerte med formidlingen af netop deres fag. Dette fremmer elevernes motivation og følelse af forpligtelse overfor læringsprocessen. Desuden lægger vi som følge af vort værdigrundlag mest muligt vægt på at inddrage de sanselige aspekter i alle fag.

Vi forventer af alle elever, at de arbejder seriøst og foretager de afleveringer, der kræves i skoleårets løb. De har rig adgang til hjælp og støtte, og vi bruger udtrykket: ”der er ingen undskyldning for ikke at aflevere”. Tidligere elever vender ofte tilbage og fortæller, at denne klare forventning fra skolens side er noget af det, der har gjort en positiv forskel for dem. Der er mandag til fredag hver dag 1 times lektie-ro, og vi henstiller til, at alle elever i denne time arbejder med deres lektier. En lærer tilbyder sin assistance til dem, der ønsker det. Enkelte elever er tildelt faglig støtte på baggrund af en PPR-udtalelse, og det er som hovedregel skolens egne lærere, der yder denne støtte.

Om undervisningen

Skoleformens hovedsigte er med ord fra lovgivningen:

”Livsoplysning, Folkelig oplysning og Demokratisk dannelse”. For os vil det sige, at vi beskæftiger os med hele livet og hele mennesket og ikke kun ser snævert på det faglige.

Vi beskriver nærmere under linket Indholdsplan, hvordan vi arbejder med dette på Risskov Efterskole – hvordan vi forsøger at favne hele livet i de samtaler, diskussioner og samværsformer, vi i bredeste forstand befinder os i – i fællesskabet – i det liv vi deler i det skoleår, som eleverne tilbringer her.

Da eleverne kommer fra mange forskellige skoler, er de ofte på meget forskelligt vidensniveau. Det samme vil de opleve, når de træder ind i ungdomsuddannelserne.

Det er vigtigt for os fra starten at etablere en tillid og åbenhed, så alle har ret til at være her som dem, de er og lære fra det niveau, hvor de hver især befinder sig – med gensidig respekt.

Bliv en del af Risskov Efterskole

Besøg osBliv elev