VEJLEDNING FOR 9. OG 10. KLASSE

På Risskov Efterskole følger vi op om Efterskoleforeningens vejledningssyn, den integrerede vejledning. Vejledningen af vores unge foregår nemlig i mange kroge af skolen, bl.a. i Design, i køkkenet og i kontaktgruppen.

Derudover får alle skolens elever mindst to samtaler med fokus på uddannelsesvejledning med Louise Brøndum eller Dea Nørgaard Harel, der er skolens vejledere. Vejledningen gives til alle, på trods af tidligere uddannelsesparathedsvurdering (UPV), da vi mener at alle unge har ret til kvalificeret vejledning til at planlægge egen uddannelsesvej.

Vejledningen er ikke kun individuel, men gives også fælles til hele flokken med oplæg om bl.a. ungdomsuddannelser, optagelse.dk m.v..

Herudover har vi uddannelsesdage for 9.klasse, OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) og obligatorisk brobygning for 10.klasse.

På Risskov Efterskole har vi valgt at deltage i et udviklingsarbejde om Studievalgsportfolien i samarbejde med Efterskoleforeningen, der bliver en obligatorisk del af vejledningen for elever i 9. klasse fra skoleåret 2018/19.

Formålet med vejledningen på Risskov Efterskole er at give vores elever de bedste forudsætninger til at træffe kompetente valg for netop deres livsbane. Ikke kun når det kommer til uddannelse og karriereveje, men også personlige livsvalg. På Risskov Efterskole vil vi give eleverne et solidt fundament, der støtter dem resten af livet.