Vejledning

VEJLEDNING FOR 9. OG 10. KLASSE

På Risskov Efterskole følger vi op om Efterskoleforeningens vejledningssyn, den integrerede vejledning. Vejledningen af vores unge foregår nemlig i mange kroge af skolen, bl.a. i Design, i køkkenet og i kontaktgruppen.

Derudover får alle skolens elever mindst to samtaler med fokus på uddannelsesvejledning med Louise Brøndum eller Dea Nørgaard Harel, der er skolens vejledere. Vejledningen gives til alle, på trods af tidligere uddannelsesparathedsvurdering (UPV), da vi mener at alle unge har ret til kvalificeret vejledning til at planlægge egen uddannelsesvej.

Vejledningen er ikke kun individuel, men gives også fælles til hele flokken med oplæg om bl.a. ungdomsuddannelser, optagelse.dk m.v..

Herudover har vi uddannelsesdage for 9.klasse, OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) og obligatorisk brobygning for 10.klasse.

På Risskov Efterskole har vi valgt at deltage i et udviklingsarbejde om Studievalgsportfolien i samarbejde med Efterskoleforeningen, der bliver en obligatorisk del af vejledningen for elever i 9. klasse fra skoleåret 2018/19.

Formålet med vejledningen på Risskov Efterskole er at give vores elever de bedste forudsætninger til at træffe kompetente valg for netop deres livsbane. Ikke kun når det kommer til uddannelse og karriereveje, men også personlige livsvalg. På Risskov Efterskole vil vi give eleverne et solidt fundament, der støtter dem resten af livet.

August

Opstart. Info om vejledningens omfang.
Slut august, 10. klasse afgiver ønsker til brobygning.

September

Vejledningssamtaler med vejleder.
Fokus på UPV fra tidligere skole samt opdatere uddannelsesplanen ift. næste UPV.

Oktober

Uge 41 1. standpunktskarakter.
Forældresamtaler.

November

Uge 45 Brobygning for 10. klasse samt skrive OSO-opgave.
Uddannelsesdag(e) for 9. klasse.

Forældre-karriere-aften. Forældre inviteres til at fortælle om deres uddannelsesvej samt erhverv.

December

Terminsprøver – 2. standpunktskarakter – grundlag for UPV (faglig). Endelig UPV afgives af faglærer, kontaktlærer og vejleder.
Information til eleverne om UPV gives af vejleder.

Januar/Februar

Standpunktskarakter overføres til optagelse.dk start januar
Foreløbig UPV skrives i optagelse.dk inden 15. januar. Den endelige UPV kommer i slut maj. Derved har eleven mulighed for at bruge perioden på at arbejde med sin uddannelsesparathed.

Åbent hus på ungdomsuddannelserne

Vejledningssamtaler med vejleder – hjælp til optagelse.dk
Elever og forældre udfylder grundlag og uddannelsesønsker, signerer og afsender.

Marts

Frist for ansøgning til ungdomsuddannelse via optagelse.dk

April/Maj

3. og afsluttende karakter gives inden eksamensperioden.
Eleverne får information direkte fra ungdomsuddannelserne.
De ikke-uddannelsesparate indkaldes til optagelsesprøve.

”Ung til ung” vejledning. Vi får besøg af elever fra sidste år, der fortæller om at starte på ungdomsuddannelse og overgangen fra efterskole til ungdomsuddannelse.

Juni

Inden 1. juni afgives den endelige UPV.
Ungdomsuddannelserne følger op på, om eleven har opretholdt karaktergennemsnittet fra optagelse.dk – har man ikke det, skal uddannelsesstedet afvise en ansøger, der ellers er optaget.