Pris

Priser og betalingsvilkår for Risskov Efterskole

Læs mere

Ugeprisen er 2.775 kr. pr. uge. Der kan søges statens elevstøtte til elever under 18 år. Skolen udsender støtteskema og søger støtten på forældrenes vegne. Elevstøtten beregnes på grundlag af husstandsindkomsten i det indkomstår, der ligger 2 år før skolestart. Det tilsendte støtteskema skal udfyldes og underskrives af forældrene og sendes til skolen.

Ugeprisen for et skoleår justeres i henhold til finansloven hvert år. Prisen inkluderer undervisning, kost, logi, materialer, en fælles storbyrejse, en fælles skirejse og en linjerejse. Der kan forekomme egenbetaling eks. til dykkercertifikat på SportXplore linjen.

Egen bærbar computer skal medbringes i undervisningen. Der er adgang til trådløst net på alle dele af skolen. Alle skal medbringe egen velfungerende cykel og cykelhjelm.

Priserne er gældende for skoleåret 2023/2024. Skolen forbeholder sig ret til at regulere betalingen til de efterfølgende skoleår i tilfælde af større prisstigninger.

NB: Der tages forbehold for prisændringer i forhold til elevhold 23/24

Lokal Efterskolestøtte kan i særlige tilfælde bevilges som reduktion i egenbetalingen på baggrund af en individuel vurdering. Det kan f.eks. være forældres arbejdsløshed, sygdom eller andre årsager. I henhold til lovgivningen skal denne støtte tildeles efter individuel vurdering af familiens samlede forhold. Ansøgning sker ved at sende en begrundet ansøgning til os og vedlægge skattepapirer for 2022 samt forskudsopgørelse for 2023. I kan læse mere om Lokal Efterskolestøtte under det formelle.

Der opkræves et indmeldelsesgebyr på 1.500 kr. Først når indbetalingen er registreret på skolen, er man sikret pladsen. 

Uanset om det er eleven, forældrene eller efterskolen som træffer beslutningen om at afbryde efterskoleopholdet, bliver forældrene opkrævet et beløb svarende til 4 ugers skolepenge (4 x 2.775,-) Fritages en elev fra skolen i længere tid udenfor ferierne, er vi ikke berettiget til statsstøtte, ligesom forældrene ikke er berettiget til deres tilskud. Vi kan derfor opkræve en ekstra betaling på 2.775,-. pr. uge.

Bliv en del af Risskov Efterskole

Besøg osBliv elev