Værdiggrundlag & Formål

Risskov Efterskole giver læring helt ny og personlig næring gennem brug af vores sanser

Læs mere

Skolen bygger på 4 grundværdier

Vi bruger alle vores sanser – så meget som muligt.

Vi er åbne – for hinanden og for verden og for nye muligheder.

Vi erfarer fællesskabets styrker og udfordringer 

Vi udviser gensidig respekt.

Risskov Efterskoles formål

At give eleverne mulighed for at opnå større livskvalitet og livsmod.

At bibringe eleverne grundlag for at kunne træffe kvalificerede valg som menneske og som forbruger.

At skabe et læringsmiljø der bidrager til elevernes faglige, kreative og personlige udvikling.

At tilbyde eleverne viden og erfaring indenfor mad, idræt, design, kreative udtryk samt global forståelse.

Bliv en del af Risskov Efterskole

Besøg osBliv elev