Inklusionstilbud på Risskov Efterskole

Folketinget her vedtaget lovforslaget om inklusion pa de frie skoler. Loven er trådt i kraft 1. Januar 2013 og giver mulighed for inklusion pa efterskoler fra skoleåret 2013/14.

Læs mere

Inklusionsstøtte

På Risskov efterskole ønsker vi, at alle elever skal have mulighed for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Vi tilbyder støtte til de enkelte elever, der har brug for supplerende undervisning eller anden faglig støtte, som ikke alene kan klares ved differentiering og holddannelse i den almindelige undervisning på efterskolen. Tilbuddet er rettet mod inklusion af enkelt elever med et særligt behov og kan foregå i såvel den boglige del af skolen som skolens samværsdel eller vejledning/lektiehjælp.

Hertil kommer individuelle samtaler, hjælp til struktur på hverdagen og hjælp til at klare efterskolelivets udfordringer.

Formål

Formålet med den inkluderende støtte er, at tilgodese den enkelte elevs læringsforudsætninger og skabe faglige og pædagogiske tiltag, der gør eleven undervisningsparat. Arbejdet med tilrettelæggelsen af inklusionstilbuddet for den enkelte elev sker igennem en samtale med eleven og forældrene, elevens lærere og evt. den pågældende kommunes PPR. Ud fra dette sammensætter vi et inklusionstilbud, der passer til den enkelte elev. Vi arbejder så vidt muligt med eleven i den sammenhæng han/hun optræder i, vi tilbyder derfor ikke særlige hjælpeklasser, men søger integrationen i efterskolens daglige undervisning og fællesskab.

Vi konkretiserer vores inklusionstilbud på følgende måde:

Eleven kan få støtte og vejledning i forbindelse med den almindelige undervisning.

Der kan sættes ekstra lærerkræfter ind i undervisningen.

Eleven kan modtage særligt tilrettelagt undervisning ud over de almindelige timer i klassen.

Eleven kan modtage lektiehjælp i mindre lektiegrupper.

Eleven kan få støtte igennem fastlagte ugentlige samtaler til pædagogisk tilrettelagt samvær samt øvrigt samvær.

Hjælp til at tilrettelægge og sætte struktur på efterskolens undervisning og udfordringer.

Eleven kan få støtte ifm UU-Vejledning.

Blanket til ansøgning om inklusionsstøtte findes på nedenstående link.

Inklusion & Støtte