Undervisning

At være en efterskole forpligter, både i forhold til historien, traditionen og ikke mindst i forhold til de unges fremtid.

Læs mere

At være en efterskole forpligter, både i forhold til historien, traditionen og ikke mindst i forhold til de unges fremtid. Vi prioriterer at være både ”skole” og ”efterskole”. Vi vægter fagligheden højt, men også alt det ”ekstra” bl.a. sang, fortælling, linjefag, rejser, nærvær og fællesskab er vigtigt for os.

Alle elever på Risskov Efterskole har 28 faglige lektioner pr. uge og f.eks. 6 lektioner i både dansk og matematik og 4 lektioner i engelsk + et antal fagdage. Alle elever har et linjefag med 8/10 lektioner pr. uge + 4 linjedage og en linjerejse. Vi tilpasser og fornyer valgfagene i løbet af året. Vi har samling, sang, fortælling eller PULS hver dag – disse fællessamlinger er meget vigtige for os, da det er her vi bygger vores efterskoleår sammen.

Dansk, matematik og engelsk er nogle gange parallellagt i skemaet. Det er det fordi, det giver os mange flere muligheder for at arbejde tværfagligt, undervisningsdifferencere, niveaudele og tilrettelægge undervisningen for den enkelte elev eller en mindre eller stor gruppe elever. Det betyder også at en elev vil være på et hold i dansk, men muligvis et andet i matematik og engelsk – det gør at eleverne knytter mange flere fælles- og venskaber i løbet af året.

9. klasse har de fag, de skal have for at blive klar til folkeskolens afgangseksamen. Det er vores forventning eleverne afslutter alle fag. På Risskov Efterskole har vi dispensation for Kristendom, men religion og samvær og verdensborgerskab vil blive behandlet i vores fællestimer.

I 10. klasse har alle elever dansk, matematik og engelsk, og 4 valgfag. Vi har 3 perioder med valgfag, så du samlet set kan vælge 12 valgfag i løbet af skoleåret. 10. klasse kan vælge Cambridge engelsk i stedet for almindeligt engelsk. De vil følge både læseplanen for FP10 engelsk og Cambridge læseplan og afslutte begge eksamener. Hvis man vælger fagene tysk, fransk og fysik/kemi forventer vi, at man afslutter fagene med eksamen.

Valgfag

Vælg mellem tysk og fransk på Risskov Efterskole.
Se alle valgfag

Tysk, 10 klasse

Hele året

Tysk 10. klasse følger folkeskolens læseplan for tysk i 10. klasse. Vi forventer at du afslutter efterskoleåret med at gå til afgangsprøve i tysk.

2 lektioners valgfag

Fransk, 10 klasse

Hele året

Fransk 10. klasse følger folkeskolens læseplan for fransk i 10. klasse. Vi forventer at du afslutter efterskoleåret med at gå til afgangsprøve i fransk.

2 lektioners valgfag

Bliv en del af Risskov Efterskole

Besøg osBliv elev