Inklusionstilbud pa Risskov Efterskole

Folketinget her vedtaget lavforslaget om inklusion pa de frie skoler. Loven er trådt i kraft 1.
Januar 2013 og giver mulighed for inklusion pa efterskoler fra skoledret 2013/14.

Inklusionsstøtte

På Risskov efterskole ønsker vi, at alle elever skal have mulighed for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Vi tilbyder støtte til de enkeltelever, der har brug for supplerende undervisning eller anden faglig støtte, som ikke alene kan klares ved differentiering og holddannelse i den almindelige undervisning på efterskolen. Tilbuddet er rettet mad inklusion af enkeltelever med et særligt behov og kan foregå i såvel den boglige del af skolen som skolens samværsdel eller vejledning/lektiehjælp.
Hertil kommer individuelle samtaler, hjælp til struktur på hverdagen og hjælp til at klare efterskolelivets udfordringer.

Formål

Formålet med den inkluderende støtte er at tilgodese den enkelte elevs læringsforudsætninger og skabe faglige og pædagogiske tiltag der gør eleven undervisningsparat. Arbejdet med tilrettelæggelsen af inklusionstilbuddet for den enkelte elev sker igennem en samtale med eleven og forældrene, elevens lærere og evt. den pågældende kommunes PPR. Ud fra dette sammensætter vi et skema og inklusionstilbud, der passer til den enkelte elev. Vi arbejder så vidt muligt med eleven i den sammenhæng han/hun optræder i, vi tilbyder derfor ikke særlige hjælpeklasser, men sager integrationen i efterskolens daglige undervisning og fællesskab.

Der udarbejdes en skriftlig plan for den enkelte elev, dette gøres i samarbejde mellem eleven, lærere, inklusionsmedarbejder og forældre. Den skriftlige plan er et vigtigt omdrejningspunkt for planlægning og gennemførelse af indsatsen. Den beskriver indhold og omfang af faglige og pædagogiske tiltag for den enkelte elev og bliver pa den måde et redskab for faglærere og kontaktlærere. Den danner grundlag for en løbende evaluering af skolens støtte til eleven.

Vi konkretiserer vores inklusionstilbud pa falgende made:

  • Eleven kan fa støtte og vejledning i forbindelse med den almindelige undervisning
  • Der kan sættes ekstra lærerkræfter ind i undervisningen
  • Eleven kan modtage særligt tilrettelagt Undervisning Ud over de almindelige timer i Klassen
  • Eleven kan modtage lektiehjelp i mindre lektiegrupper
  • Eleven kan fa støtte igennem fastlagte ugentlige samtaler til pædagagisk tilrettelagt samvær samt øvrigt samvær.
  • Hjælp til at tilrettelægge og sætte struktur pa efterskolens undervisning og udfordringer.
  • Eleven kan fa statte ifbm UU-Vejledning

Blanket til ansøgning om inklusionsstøtte i 2019-2020 findes på nedenstående link.

Ansøg her