Samtykkeerklæring

Læs mere

Ved at afkrydse samtykke feltet i formularen, giver du samtykke til at Risskov Efterskole må bruge mine oplyste data til at:

Sende mig e-mails med svar på ønsket information. Samt at gemme mine data så længe de har relevans.

Jeg er gjort bekendt med, at der kan benyttes eksterne IT-leverandører, som driver den database, hvori mine informationer opsamles og opbevares.

På den baggrund samtykker jeg i, at Risskov Efterskole må gemme disse indsamlede informationer, og at disse informationer dermed bliver personhenførbare og omfattet af persondatalovgivningens beskyttelsesregler.

Jeg er gjort bekendt med, at jeg altid kan få indsigt i de oplysninger som Risskov Efterskole opbevarer om mig, samt tilbagekalde samtykke helt eller delvist, ved at rette direkte henvendelse til Risskov Efterskole. Jeg er også bekendt med at jeg kan kræve fejl i mine informationer rettet og slettet, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

For opbevaring af mine informationer gælder persondatalovgivningen.