Bestyrelse

Bestyrelsen på RES

Christina Baluna Hostrup

Bestyrelsesformand

Per Fischer

Næstformand

Mille Obel

Bestyrelsesmedlem

Karen Søndergaard

Bestyrelsesmedlem

Ole Keldorf

Bestyrelsesmedlem

Anders Halling

Bestyrelsesmedlem

Birthe Mikkelsen

Bestyrelsessuppleant

Torben Dreier

Bestyrelsesmedlem