Risskov Efterskole

Risskov Efterskole
Tretommervej 33
8240 Risskov

Tlf. 8617 8511
info@risskovefterskole.dk

Risskov Efterskole ligger tæt på skoven med masser af løbe-/cykel- og motionsstier. Den dejligste strand med masser af faciliteter til grillarrangementer, kiosker, sejl- og roklub ligger tæt på. Der er gode omklædningsfaciliteter på stranden.

Vi har kun et par kilometer til Århus midtby's pulserende liv - max. ti minutter på din cykel - eller hop på en af de mange bybusser få hundrede meter fra skolen. Busserne kører mange gange i timen direkte til bl.a. banegården, Bruuns Galleri, Aros osv.


Forstander til Risskov Efterskole

Forstander til Risskov Efterskole
Risskov Efterskole (RES) søger en forstander til at udfolde skolens profil med Kultur, Sport & Kreativitet.

Hvem er vi?
RES er en ung og driftig efterskole i traditionsrige omgivelser. I 1907 blev Aarhusegnes Husholdningsskole etableret i bygningerne i Risskov. Husholdningsskolen, senere Sansestormerne, er nu historie og siden 2012 har bygningerne huset Risskov Efterskole. Historien og gastronomien er en del af vores DNA, som vi med stolthed har med os i vores måde at drive efterskole på. Efterskolens fag og linjer fremgår af hjemmesiden: www.risskovefterskole.dk

RES har i dette skoleår 125 elever fordelt på 9. og 10. klasse og 30 medarbejdere. Til det kommende skoleår forventes 145 elever og herefter forventes et stabilt elevtal på 160-180 elever. RES har for nyligt gennemført frasalg af jord og har herved etableret økonomisk grundlag for en ambitiøs udvikling af efterskolen.

Forventninger til vores kommende forstander
Vi forventer, at vores kommende forstander i samarbejde med personale og bestyrelse udvikler RES til et fyrtårn blandt efterskoler i Østjylland og til at være en markant uddannelsesinstitution i Aarhus.

Det er afgørende vigtigt, at vores forstander brænder for at danne unge mennesker og lede RES på grundlag af et humanistisk og demokratisk menneskesyn.

RES råder over et dygtigt og engageret personale, som den centrale faktor for skolens udvikling og succes. Vores kommende forstander skal være en samlende person. En leder, der samarbejder inspirerende, motiverende og anderkendende med alle personalegrupper og er i stand til at skabe den retning og udvikling, der styrker skolens profil.

Skolens bygninger er smukke og emmer af tradition. Der foreligger planer for omfattende vedligeholdelse og etablering af nye faciliteter. Målet er at skabe en efterskole med smukke fysiske rammer, der understøtter vore linjer med inspirerende og moderne faciliteter, som tiltrækker elever. Den kommende forstander skal være en drivkraft i at gennemføre dette.

Forstanderens primære opgaver og udfordringer på kort sigt er, at:
> Etablere en åben og tydelig ledelse, der skaber et godt samarbejde med medarbejderne, den øvrige ledelse og skolens bestyrelse.
> Bidrage til videreudvikling af skolens faglige og pædagogiske profil med fokus på skolens linjer.
> Sikre en effektiv og sikker drift af efterskolen.
> Gennemføre fornyelse af skolens fysiske rammer indenfor de givne ressourcer.

Vores kommende forstander har en profil, der omfatter flertallet af følgende kompetencer:
> Visionært mind-set med et åbent, positivt sind og fødderne på jorden.
> Stor pædagogisk viden med ledelseserfaring fra højskole, efterskole eller folkeskole.
> Evne til at lede og motivere kompetente og selvledende medarbejdere som én dynamisk og velfungerende gruppe.
> Brænder for efterskolelivet, er empatisk, engageret, inspirerende, anerkendende og synlig i forhold til elever og medarbejdere.
> Gode kommunikationsevner og dermed evnen til at kommunikere klart, tydeligt og ordentligt med både unge og voksne.
> Handlingsorienteret med evne til at træffe beslutninger på baggrund af skolens profil og udvikling.
> Økonomistyringskompetence med overblik over og indsigt i forvaltningspraksis.
> Erfaring med bygningsdrift, vedligeholdelse og nye anlægsprojekter.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Der er bopælspligt. Husleje betales efter gældende regler for tjenestebolig.
Ansøgningsfrist fredag den 4. januar 2019 kl. 12:00.
Der afholdes samtaler fredag den 11. Januar 2019. Tiltrædelse efter aftale.

Ansøgningen, med dokumentation for uddannelse, CV og relevante bilag, fremsendes via dette LINK

Henvendelse om stillingen rettes til bestyrelsesformand Anders Halling på tlf. 30306518.
For yderligere informationer henvises til skolens hjemmeside www.risskovefterskole.dk


Bestil brochure

Du kan også få brochure på de enkelte linier. Vælg mindst én linie.Hvis du gerne vil have tilsendt vores brochure, skal du blot udfylde formen. Når du bestiller Risskov Efterskoles brochure følger der en lille overraskelse med!

HUSK

Du er altid velkommen til at kigge forbi, eller booke et besøg på efterskolen!

Vil du vide mere om Risskov Efterskole så tag endelig kontakt på tlf. 8617 8511 eller send en mail til info@risskovefterskole.dk


Find vej