Fællestur

Hvert år i slutningen af september, eller starten af oktober, tager hele skolen på tur af 3 eller 4 dages varighed

Læs mere

Et efterskoleår bygger på et solidt fællesskab og vi har derfor i slutningen af september eller starten af oktober en fællestur på 3 eller 4 dages varighed. Turen er den første af 3 ture (skitur og linjerejse) og det altoverskyggende formål er at eleverne sammen får en fælles oplevelse. Samvær, fællesskab, forståelse, oplevelser og horisont er omdrejningspunkt for dagene og vi ønsker bl.a. her at skabe et godt fundament for elevholdets videre efterskoleforløb, med udgangspunkt i en fælles reference.

Turen kan både være indenfor landets grænser, men også gå til et naboland.”